Nyanserad etik för god omvårdnad

1 december 2003

Att veta vad som är rätt och handla därefter är inte tillräckligt för ett etiskt förhållningssätt i vården. Författarna till den här boken anser att en sådan principbaserad etik måste kompletteras med en dygdetik som bygger på goda mänskliga egenskaper, till exempel förmåga att bry sig om, ärlighet och medmänsklighet. Sådana dygder har en känslomässig dimension som bidrar till att vårdaren handlar etiskt rätt. Vårdaren ska också ha moralisk integritet, vara samvetsgrann och inte styras av egna intressen.

Författarna reder ut innebörden i begrepp som helhetssyn, holism och holistisk vård för att komma fram till en »öppen och holistisk vårdetik och vårdmodell för Sverige som ett mångkulturellt eller pluralistiskt samhälle«. I de sista kapitlen närmar sig författarna äntligen patienten på ett konkret sätt. Patienter beskriver hur de upplever att distriktssköterskan på olika sätt bryr sig om, är förstående och icke dömande, exempel på de moraliska dygder, som författarna kallar värdeskapande egenskaper, nödvändiga för god omvårdnad. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning och diskussionsfrågor, vilket ger en vink om ett bra sätt att jobba med denna bok. För att verkligen förstå de teoretiska resonemang som förs underlättar det att under läsningen diskutera med andra. Och det är det värt.

Författare António Barbosa da Silva och Marie Ljungqvist
Titel Vårdetik för ett mångkulturellt Sverige, 386 sidor
Förlag Studentlitteratur 2003
Cirkapris 399 kronor ISBN 91-44-01217-9

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida