Nyanställning med introduktion

8 maj 2000

DALARNA. Ett nytt sätt att rekrytera personal håller på att införas i landstinget i Dalarna. De nya sjuksköterskorna erbjuds en tillsvidareanställning med introduktion. Det innebär att de under de första nio månaderna har handledare och slipper gå ensamma. Introduktionen kan delas upp i lika delar, antingen på två eller tre arbetsplatser. På det här sättet ska sjuksköterskorna stärkas och glappet mellan teori och praktik överbryggas. Introduktionen kan också leda till erbjudande om betald vidareutbildning inom speciella bristområden.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida