Nybro tänker framåt

De finns. Arbetsgivarna som sätter upp mål för verksamheten och arbetar för en utveckling av sjuksköterskorna tillsammans med Vårdförbundets medlemmar. Nybro kommun är ett exempel.

6 november 2000

Vilken överraskning, och vilken positiv sådan! Här har vi en arbetsgivare som har tydliga mål för verksamheten och som är mån om sina sjuksköterskor.

Det tänkte Ann-Sofie Togner, ordförande i Vårdförbundets lokala avdelning i Kalmar, efter ett möte med representanter för Nybro kommun.

Ann-Sofi Togner åkte till Nybro eftersom Vårdförbundet inte har någon företrädare bland de 22 medlemmarna inom kommunens äldrevård, skolhälsovård och ambulansverksamhet. Hon var beredd på att få redogöra för intentionerna i det avtal som slöts i våras och att försöka få kommunen att förhandla enligt dessa (bland annat direkta lönesamtal med varje individ). Men det visade sig att kommunen redan agerade enligt intentionerna.

– De tjänstemän jag träffade började genast redogöra för målen för verksamheten. Sedan presenterade de den omorganisation som planeras och vad den kommer att innebära för sjuksköterskorna, bland annat ändrade arbetsuppgifter och utökade ansvarsområden.

Därefter förklarade förhandlingschefen Kristian Lund att det skulle kosta mer än vad som sägs i centrala avtalet; mer pengar och mer kompetensutveckling.

– Kriterierna för detta hade arbetsgivaren tagit fram tillsammans med sjuksköterskorna i de löne- och utvecklingssamtal alla haft, berättar Ann-Sofi Togner.
En tänkt lönebild presenterades, varefter Kristian Lund förklarade att han skulle skicka över ett papper med de tänkta individuella lönehöjningarna. Ann-Sofi Togner skulle sedan få tio dagar på sig att reagera på innehållet i papperet.

– Så diskuterade vi lönespridningen och kommunrepresentanterna sa att den fram till 2002 ska stiga till 40 procent.

Det papper Ann-Sofi Togner sedan fick visade att Nybro kommun höjer lönerna för sjuksköterskorna med i genomsnitt 4,2 procent, att jämföra med de 2,0 som är minimum enligt centrala avtalet.

– Den enda synpunkt jag hade gällde den medicinskt ansvariga sjuksköterskan. Hon har visserligen fått en hygglig löneökning, men jämfört med andra kommuner är lönenivån för låg.

– Det här visar att Nybro, som vi alltid betecknat som en seriös kommun, är mån om och satsar på att behålla sina sjuksköterskor, säger Ann-Sofie Togner.

– Nybro har visserligen inte haft så stora svårigheter att rekrytera eller behålla våra sjuksköterskor, men vi vill ändå arbeta för framtiden så att situationen inte försämras. Vi vill inte till exempel hamna i de svårigheter som en del landsting gjort, att nya och yngre får högre löner än äldre och rutinerade. För oss innebär det en satsning på både äldre och yngre sjuksköterskor, säger Kristian Lund.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida