Nyckelroll för mental hälsa

Ta på er ett större ansvar för att människor med psykiska störningar får stöd och behandling. Det uppmanas Europas barnmorskor och sjuksköterskor efter ett möte i Skopje, Makedonien.

Forum för Europas barnmorskor och sjuksköterskor inom who, där Vårdförbundet ingår, antog en resolution om mental hälsa vid sitt möte i juni. Forumet vill att medlemsgrupperna ska hjälpa till att bryta diskrimineringen och stigmatiseringen av psykiskt sjuka och se till att deras mänskliga rättigheter och autonomi respekteras.

Genom att delta i den offentliga debatten kan man också öka förståelsen för mentala störningar och därigenom göra livet lättare för de drabbade och deras familjer.

Sjuksköterskorna och barnmorskorna uppmanas också att bidra med forskning om mental hälsa och att utbilda sig vidare i ämnet.

Resolutionen kommer att vara en del av underlaget till den ministerkonferens som hålls i Helsingfors i januari nästa år där ämnet är just mental hälsa. Redan på en ministerkonferens i München 2000 lyftes sjuksköterskor och barnmorskor fram som nyckelprofessioner för folkhälsoarbete med mental hälsa. Mental hälsa är ett av who:s viktigaste mål för befolkningen i Europaregionen.

Läs mer på: www.euro.who.int/efnnma

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida