Nyfödda bör sova i egen säng

Nyfödda barn som sover tillsammans med föräldrarna löper större risk att drabbas av plötslig spädbarnsdöd.

5 februari 2004

En stor europeisk fallkontrollstudie visar en liten men signifikant ökad risk för plötslig spädbarnsdöd hos barn upp till åtta veckors ålder, som sover i samma säng som föräldrarna. Vad som orsakar den ökade risken är svårt att säga. Enligt Göran Wennergren, som är professor i barnmedicin vid Göteborgs universitet och verksam vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg, kan det bero på att det lilla barnet inte har förmåga att själv buffa undan en förälder som ligger så tätt mot barnet att andningsvägarna riskerar att täppas till.

Nya rekommendationer?

För att förebygga plötslig spädbarnsdöd rekommenderar Socialstyrelsen föräldrar att avstå från att röka, låta spädbarnet sova på rygg, amma om det är möjligt samt att se till att barnet är lagom varmt och kan röra sig i sängen. Bör rekommendationerna kompletteras utifrån de nya rönen?

– De nya resultaten manar till en viss försiktighet. Vi måste naturligtvis diskutera om rekommendationerna nu bör ändras, säger Göran Wennergren.

Men han påpekar att risken för att barnet ska drabbas av plötslig spädbarnsdöd när det sover med föräldrarna är liten, jämfört med den ökade risk det innebär om mamman röker eller om barnet sover på mage.

Stora studier krävs

I studien NordEPI, där riskfaktorer för plötslig spädbarnsdöd i Sverige och Norden studerats, syntes inte den ökade risken för nyfödda som sover med föräldrarna. Anledningen till det är att det krävs ett stort material för att mindre risker ska vara signifikanta. NordEPI var helt enkelt för liten, medan den europeiska studien, där det nordiska materialet från NordEPI ingår, blev tillräckligt stor.

Källa: Carpenter R G, Irgens L M, Blair P S med flera. Sudden unexplained infant death in 20 regions in Europe: case control study. The Lancet 2004; 363:185-191.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida