Nytt antibiotikum klarar MRSA

2 juni 2006

Det är inte var dag som läkemedelsindustrin tar fram ett nytt antibiotikum. Men nu är flera på gång. Senast i april i år godkände det europeiska läkemedelsverket Emea läkemedlet Tygacil (tigecyklin) som lär bita bland annat på VRE (vancomycinresistenta Enterococcus), MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus) och den så kallade mördarbakterien Streptococcus pyogenes.

Det är det första läkemedlet i en ny antibiotikaklass kallad glycylcyklin, som är extra motståndskraftigt mot just resistensutveckling. Tygacil är godkänt för behandling av vuxna med komplicerade bukinfektioner, hud- och mjukdelsinfektioner.

Källa: Wyeth

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida