Nytt avtal i stället för medlingsinstitut?

1 november 1999

Vilka krav på verksamheten och dess anställda kan ställas? Hur ska en tidsplan i samband med förhandlingar se ut? Vilken roll och vilka befogenheter ska medlare ha vid en konflikt? Det är några av de frågor som diskuteras intensivt inom den kommunala och statliga sektorn. Om parterna, bland annat Vårdförbundet, kan komma överens om ett avtal skulle det innebära att regeringens planer på ett nytt medlingsinstitut – med större befogenheter än vad medlarna har i dag – knappast får några konsekvenser för Vårdförbundets medlemmar. I den utredning som ligger till grund för ett förslag om medlingsinstitut sägs nämligen att parter med egen överenskommelse om förhandlingsordning ska undantas från medlingsinstitutets ansvarsområde.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida