Nytt avtal om kompetensutveckling

11 januari 1999

»Delaktighet är en nödvändig faktor för att åstadkomma såväl verksamhetsförändringar som kompetensutveckling « Så står det i ett nytt kompetensutvecklingsavtal mellan Vårdförbundet och Landstingsförbundet/Kommunförbundet. I avtalet talas om vikten av att arbetet sker ute på respektive arbetsplats, behovet av en ständig dialog mellan ledning och anställda, deras respektive ansvar för att kompetensutveckling sker samt att den leder till ökad arbetstillfredsställelse och därmed bättre förutsättningar att möta förändringar.

I avtalet poängteras också sambandet mellan verksamhets- och kompetensutveckling samt löneutveckling.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida