Nytt beslut om EUs tjänstedirektiv

Debatten om ett nytt tjänstedirektiv närmar sig sitt slut. Detta sedan EU-parlamentets utskott för inre marknad och konsumentskydd i veckan antagit ministerrådets förslag.

27 oktober 2006

Det förslag som  utskottet nu antagit följer i stort sett det beslut som EU-parlamentet antog i februari.

Syftet med direktivet är att skapa gemensamma regler för tjänster inom EU, till exempel vad som ska gälla om ett tjänsteföretag i ett land víll etablera sig i ett annat.

Lång och hetsig debatt

Men hur de reglerna ska se ut har vållat en lång och stundtals hetsig debatt. Inte minst har det gällt den så kallade ursprungslandsprincip som fanns i EU-kommissionens första förslag.

Den principen innebar att de regler som finns i det land ett företag kommer ifrån ska gälla om företaget etablerar sig i ett annat land. Kritikerna – och de var många, inte minst facket – menade att företag från länder med låga löner då skulle kunna konkurrera ut företag i länder med högre löner.

Kritikerna vann den diskussionen. I det beslut som EU-parlamentet antog i februari var ursprungslandsprincipen borttagen. Och i det beslut som EU-utskottet fattade nu i veckan sägs tydligt att varje enskilt land själv bestämmer reglerna för arbetsrätten, bland annat anställningsvillkor,  anställningsförhållanden, förhandlings- och strejkrätt.

Hälso- och sjukvården undantagen

Vidare görs undantag för sociala tjänster samt hälso- och sjukvården. Även här bestämmer alltså varje enskilt EU-land självt hur den verksamheten ska se ut.

EU-utskottets beslut nu innebär dock inte att allt är klart. Frågan avgörs av EU-parlamentet vid dess session i Strasbourg i mitten av november. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida