Nytt bolag tar hand om försäkringar

10 november 1997

Från årsskiftet byter Vårdförbundet SHSTF försäkringsbolag för medlemsförsäkringarna när det gäller gruppliv-, gruppolycksfalls- och barnförsäkringarna. De tidigare försäkringarna kommer att kompletteras med en sjukförsäkring. Den nya försäkringsgivaren är Salus-Ansvar, vars huvudägare är Sveriges Läkarförbund. Tanken är att Vårdförbundet SHSTF så småningom också ska bli delägare i bolaget.

Medlemmarnas sakförsäkringar ligger dock kvar hos Trygg-Hansa.

När det gäller det nya inslaget i försäkringspaketet, det vill säga sjukförsäkringen som ska komplettera det skydd medlemmen får från försäkringskassan, är villkoren och premierna ännu inte färdigförhandlade när Vårdfacket går i tryck.

När det gäller de gamla delarna av medlemsförsäkringen kommer villkoren i princip att bli oförändrade. Premierna ändras som följer (kronor per månad):

Försäkring                   Premie nu               Premie
                                                                    från nyår 
Gruppliv                                      49                          42 
Gruppolycksfall                            19                          18 
Barnsjukdom                               38                          35 
Barnolycksfall                              15                          12 

I dag är omkring 70 000 medlemmar anslutna till gruppliv/gruppolycksfall/barnförsäkringarna, 8 000 till sakförsäkringen. Alla försäkringarna är frivilliga.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida