Nytt Europasamarbete

8 mars 1999

Vårdförbundet har sökt medlemskap i nybildade European Association for Professions in Biomedical Science, (EPBS) som i EU bland annat ska arbeta med ackreditering och kompetensutveckling och göra biomedicinsk laboratorievetenskap och de biomedicinska analytikernas bidrag till hälso- och sjukvården kända inom EU och WHO.

Initiativet till den nya organisationen kommer från de gemensamma möten som de tre senaste åren hållits mellan ECMLTA (europaregionen av yrkesinternationalen IAMLT) och SRC (EU-ländernas organisationer för biomedicinska analytiker) för att nå en större enighet i det europeiska samarbetet. Medlemskap är öppet för organisationer som arbetar för en utveckling av den biomedicinska laboratorievetenskapen i syfte att utveckla hälso- och sjukvården.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida