Nytt europeiskt råd ger hopp om inflytande

De anställda inom Capio-koncernen ser möjligheten till mer information och större inflytande. Ett företagsråd är på väg att bildas.

6 september 2004

Sedan 1996 finns det en möjlighet att bilda europeiska företagsråd inom svenska företag med verksamhet i mer än ett land. Det har också blivit allt vanligare. Förra året föreslog Capios ledning att ett företagsråd med representanter från alla länder där koncernen har verksamhet skulle bildas så snart som möjligt.

– Som jag har fattat det insåg man värdet av att kunna samarbeta med de fackliga organisationerna i andra länder på samma sätt som i Sverige, säger Per Gustafsson, ordförande för Vårdförbundets klubb inom Capio Diagnostik.

Han tänker inte minst på utvecklingen i Storbritannien. Där har Capio nyligen vunnit en upphandling värd 2,8 miljarder kronor och ska nu besätta tjänster på en rad kliniker och laboratorier med icke-engelsk personal.

– I dag är det brittiska fackets möjligheter att påverka begränsad. Dessutom är anslutningsgraden låg. Om Capio nu inför ett företagsråd kan det vara starten till mer inflytande och bättre samarbete mellan anställda och arbetsgivare i de andra länderna, säger han.

Capioledningens förslag ledde till ett möte på huvudkontoret i Göteborg med representanter för de svenska organisationerna och epsu, Europeiska federationen för offentliganställdas förbund. epsu företräder cirka åtta miljoner offentliganställda i 189 fackliga organisationer i Europa, bland annat Vårdförbundet.

Vid mötet beslutades att bilda en förhandlingsdelegation som ska fortsätta arbetet med att bygga upp företagsrådet.

– Förhandlingsdelegationen och Capio ska komma överens om yttre regler, till exempel hur rådet ska arbeta, var det ska ha sina möten och hur ofta, säger Per Gustafsson.

Vårdförbundets representant i gruppen är sjuksköterskan Christina Gerdin på S:t Görans sjukhus i Stockholm. Till sin hjälp har hon Vårdförbundets chefsförhandlare Edel Karlsson Håål.

Vilken betydelse kommer företagsrådet att ha? Per Gustafsson tror att det kan hjälpa till att skapa europeiska nätverk och ett närmare samarbete mellan ländernas fackliga organisationer.

– Dels kan det vara ett stöd till facken i länder där den fackliga anslutningen är låg, dels kan vi få i gång ett utbyte av yrkeserfarenheter.

Men befogenheterna är begränsade jämfört med svenska medbestämmandegrupper, säger han.

– Något koncernövergripande medbestämmande kommer det inte att ha, i alla fall inte i början. I stället blir det framför allt ett informations- och diskussionsorgan. Även i fortsättningen kommer medbestämmandefrågorna att skötas inom varje Capio-företag, säger Per Gustafsson.

Capio har i dag verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Storbritannien, Frankrike och Schweiz. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Företaget har bland annat laboratorieverksamhet i Västergötland och i Sörmland samt driver S:t Görans sjukhus i Stockholm.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida