Nytt handlingsprogram för bemötande av misshandlade

Sjukvården i Stockholmslandstinget ska bli bättre på att upptäcka, bemöta och behandla kvinnor och barn som misshandlats av någon i sin närhet.

6 januari 2006

Ett handlingsprogram har tagits fram där huvudpunkten är att personalen inom sjukvården ska få utbildning för att på ett bättre sätt kunna ta hand om den här gruppen. Enligt landstinget kommer minst 1 200 kvinnor varje år till akutvården med skador som de åsamkats av män i deras närhet. En fjärdedel söker för fysiska skador, de övriga för bland annat huvudvärk, smärta, ätstörningar och depression.

I programmet sägs också att landstingets nämnder, styrelser och bolag ska utarbeta egna handlingsprogram, bland annat för att se vilka förebyggande åtgärder som är möjliga.

En speciell grupp, med representanter för samtliga partier i landstinget, har utarbetat programmet.

– Alla partier står bakom programmet och det har inte varit några problem att nå enighet, säger Kerstin Söderlund, socialdemokraternas representant i gruppen.

Gruppen har gjort studiebesök och träffat personer med kunskaper inom området, bland annat sjuksköterskor på Södersjukhuset.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida