Nytt internationellt hälsoreglemente

Arbetet med att förhindra global spridning av exempelvis sars och fågelinfluensa ska underlättas med det reviderade hälsoreglemente som Världshälsoorganisationen, WHO, beslutade om i maj. Reglementet omfattar nu samtliga allvarliga hälsohot som kan få internationell spridning och ger tydligare regler för hur de ska hanteras.
Läs mer på www.regeringen.se/sb/d/5529/a/44945;
jsessionid=ajM2sboaZJU-.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida