Nytt kompetenscentrum för vård/omsorg om äldre

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utveckla ett kompetenscentrum för vård och omsorg om äldre med fokus på anhörig- och demensfrågor. Syftet är att kvaliteten och produktiviteten i äldrevården ska bli bättre i hela landet.

11 september 2006

Kompetenscentret ska kartlägga kunskaper från hela landet, sammanställa utvärderingar och forskningsresultat samt sprida goda exempel. Dessutom ska det skynda på kunskapsutvecklingen mot en mer praktisk och tillämpad inriktning, stödja utvecklingsarbete och underlätta för anställda på olika nivåer att tillämpa nya kunskaper i vården och omsorgen av äldre. Däremot inryms inte forskning eller finansiering av forskning i uppdraget.

Anhörig- och demensfrågor i fokus

Tio miljoner kronor är avsatt för 2006. Hälften ska användas för anhörigfrågor och hälften för demensområdet.

Socialstyrelsen ska nu i samråd med Sveriges kommuner och landsting organisera ett ansökningsförfarande så att aktörer som vill driva kompetenscentrumet kan ansöka om pengar.

– Från departementets sida ser man bland andra regionala FoU-enheter, universitet och högskolor och Vårdalinstitutet som tänkbara intressenter, berättar Anna Brooks på socialdepartementet.

Hur ansökningsförfarandet i detalj ska gå till har Socialstyrelsen ännu inte tagit ställning till.

– Senare i höst kommer information om det att läggas ut på Socialstyrelsens webbplats, säger Christer Neleryd, enhetschef på Socialstyrelsens äldreenhet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida