Nytt läkemedel bygger upp skelettet

Ett uppbyggande läkemedel mot osteoporos kommer inom kort att godkännas i Sverige.

Det nya preparatet innehåller bisköldkörtelhormon (parathormon) och bildar ny benvävnad. Studier visar att det minskar risken för en person att få en andra fraktur med 50 procent. Personer med allvarlig osteoporos, som har haft flera kotfrakturer, löper 90 procent lägre risk att få en ytterligare fraktur efter behandling med det nya läkemedlet.

Mest lönsam är den nya behandlingen när det gäller gamla människor.

Osteoporos behandlas redan nu effektivt med ett östrogenliknande läkemedel, serm (selektiv östrogenreceptormodulator), som dessutom minskar risken för bröstcancer, och med bisfosfonater. Men eftersom sjukdomen osteoporos definierades så sent som 1994, är kunskapen om sjukdomen och behandlingsmetoder ännu inte så spridda bland läkare och sjuksköterskor i allmänhet. Det menar en av forskarna bakom studien, Dan Mellström, som är docent i geriatrik och överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

– Osteoporos är en vanlig sjukdom, minst lika vanlig som högt blodtryck. Ändå är det en sjukdom som oftast är underdiagnostiserad och underbehandlad.

Referens:

Neer R M, Arnaud C D, Zanchetta J R med flera. Effect of parathyroid hormone (1-34) on fractures and bone mineral density in postmenopausal women with osteoporosis. New England Journal of Medicine 2001; 344(may):1434-1441.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida