Nytt läkemedel mildrar biverkningar av cellgiftsbehandling

Nytt läkemedel mildrar biverkningar av cellgiftsbehandling
Forskning har visat på slående resultat för substansen mangafodipir när det gäller att lindra biverkningar av cancerbehandling. Arkivbild: Colourbox

Lindring för patienten och bättre effekt mot tumören. Det är effekterna hos ett nytt läkemedel som tagits fram av forskare i Linköping.

18 januari 2013

Utvecklingen av preparatet tog sitt avstamp i forskarnas intresse för substansen mangafodipir, ett ämne som används i konstrastmedel vid magnetkameraundersökningar. Farmakologerna vid Linköpings Universitet fann att substansen även hjälpte till att skydda friska celler i samband med cancerbehandling.

– Vi fann att substansen kunde påverka bildningen av syreradikaler som är en orsak till biverkningar av cellgifter, säger Rolf G.G. Andersson, en av huvudförfattaren till studien som  publicerats i tidskriften Translational Oncology.

Efter att ha gett mangafodipir till möss som infekterats med cancerceller minskade både tumörens storlek och de vita blodkropparna skyddades.

 Men eftersom mangafodipir består till stor del av mangan, ett giftigt ämne som får den positiva effekten att avta, var forskarna tvungna att göra om substansen. Manganet ersattes i stället med calcium som visade sig vara ännu bättre på att skydda cellerna.

Effekten av mangafodipir har redan bekräftats i en mindre studie på patienter med coloncancer. Nu ska läkemedelsprövning påbörjas på en större patientgrupp .

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida