Nytt läkemedel mot osteoporos

1 december 2003

Nu finns Forsteo (teriparatid), ett läkemedel som minskar risken för upprepade kotfrakturer hos postmenopausala kvinnor med osteoporos. Läkemedlet är ett paratyreoideahormon och ökar nybildningen av ben. Däremot har det inte visat sig förebygga höftfrakturer. Inte heller har det lika positiva effekter hos män och rekommenderas därför endast till kvinnor med hög risk att få frakturer.

– Det här är ett viktigt tillskott i behandlingen av de svårast sjuka patienterna, de som har mest uttalad benskörhet, säger Kristina Åkesson som är docent och överläkare vid ortopediska kliniken på Universitetssjukhuset Mas i Malmö.

Behandlingen kostar nästan 4 000 kronor per månad, som patienten än så länge betalar själv. Läkemedelsföretaget har ansökt hos Läkemedelsförmånsnämnden om att Forsteo ska subventioneras. Beslut kommer att fattas inom kort.

Vårdfacket har tidigare skrivit om den nya behandlingen mot osteoporos i nummer 7/2003.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida