Nytt läkemedel mot typ 2-diabetes

2 oktober 2000

Ett nytt läkemedel mot typ 2-diabetes har godkänts av EU. Läkemedlet som heter Avandia tillhör substansgruppen glitazoner och ska motverka insulinresistensen, det vill säga den nedsatta känsligheten för insulin i kroppens celler. Medlet ökar cellernas känslighet för insulin så att glukostransporten in i cellen ökar och blodsockernivån sänks

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida