Nytt nätverk för patientnära vård

10 maj 2004

Ett europeiskt nätverk för kliniska mikrosystem
bildades i början av mars. Med kliniskt mikrosystem avses det system av läkare, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och annan personal som finns närmast kring patienten i det vardagliga vårdarbetet. Även IT-stödet ingår i systemet.

– Syftet är att försöka sprida kunskap och öka kompetensen bland personalen, säger Rolf Bardon, informatör på Qulturum vid Jönköpings landsting.

Läs mer på www.qulturum.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida