Nytt råd stärker omvårdnaden

8 maj 2000

STOCKHOLM. Omvårdnaden kommer, som det verkar, att poängteras mer i framtiden på Karolinska sjukhuset i Solna. Ett omvårdnadsråd har nämligen inrättats. Meningen är att det ska vara rådgivande till sjukhusledningen i omvårdnadsfrågor, bidra till utvecklingsarbetet och bidra till samordning av omvårdnadsarbetet. Rådet ska också vara drivande i omvårdnadsfrågor, utgöra en kompetensresurs i omvårdnad samt fånga upp signaler från verksamheten. Cirka 15 personer ska ingå i rådet, bland andra chefsjuksköterskor och fackliga representanter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida