Nytt utbildningsmaterial till oroliga föräldrar

8 mars 1999

Över 80 procent av blivande och nyblivna föräldrar önskar att de hade mer kunskap om förlossning, barnsjukdomar och plötslig spädbarnsdöd. Det visar en enkätundersökning gjord vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm. Därför har sjukhuset, med sponsorstöd av en blöjproducent, tagit fram ett utbildningsmaterial som kallas Baby basics. Det ska gratis delas ut till alla blivande föräldrar i Sverige.

I materialet finns en bok skriven av barnläkarna Olle Björk och Hugo Lagercrantz som svarar på de flesta frågor om graviditet och spädbarn som blivande föräldrar kan ha. Läkarna på sjukhuset hoppas att belastningen på barnakuten ska minska om föräldrarna känner till vad som är normala företeelser hos barn. Om boken möts av stort intresse finns planer på att utöka föräldrautbildningen med föreläsningar och seminarier. Boken
kan beställas på tel: 020-140 44 44 eller via Baby Basics hemsida:
www.baby-b.com.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida