Nyttigt protein ökar vid bantning

1 september 2006

När överviktiga personer bantar ökar halten av proteinet adiponektin som anses skydda mot diabetes typ 2, hjärtinfarkt och stroke. Det är specialistläkaren Carl Johan Behre som i sin doktorsavhandling vid Sahlgrenska akademin i Göteborg lägger fram detta fynd. Hos överviktiga som bantade bort 30 kilo ökade halten adiponektin kraftigt. Ökningen fortsatte även sedan de slutat att gå ned i vikt.

En slutsats i avhandlingen är att det tycks vara de sjukdomar som åtföljer fetma som sänker adiponektinhalten, snarare än fetman i sig.

Avhandlingens titel: Adiponectin, the metabolic syndrome and atherosclerosis. Observation and intervention studies.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida