Oattraktiv tid ger mer betalt

10 november 1997

VÄSTMANLAND. Nya tider heter ett arbetstidsprojekt som startat på basenhet operation som omfattar all verksamhet inom operation, iva och anestesi i länet. Syftet med projektet är att få arbetsscheman som är flexiblare och bättre anpassade till verksamheten och de anställdas önskemål än de som finns i dag. Den anställde tecknar sig för vilka arbetstider hon vill ha och ju oattraktivare tid man antecknar sig för, desto större blir den extra ersättning som arbetsgivaren betalar ut.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida