Obruten vårdkedja spar pengar och lidande

Obruten vårdkedja spar pengar och lidande
Ami Hommel. Foto: André de Loisted

Sjukvården har insett att ett snabbt omhändertagande av frakturpatienter innebär ekonomiska vinster. Modellen med obruten vårdkedja blir allt vanligare på sjukhusen.?

4 september 2013

Patienter med höftfraktur har varit en lågt prioriterad grupp, men mycket har hänt de senaste åren. Det säger Ami Hommel, ortopedsjuksköterska, klinisk lektor vid Skånes universitetssjukhus och docent vid institutionen för hälsa, vård och samhälle vid Lunds universitet.

Hennes forskning visar hur en obruten vårdkedja innebär minskat lidande för patienter med höftfraktur. Att onödig väntan på operation leder till förlängd vårdtid och fler återbesök har också blivit uppenbart för vårdgivarna. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har satt som nationellt mål att 80 procent av frakturpatienterna ska vara opererade inom 24 timmar. I dag arbetar de flesta av de 54 sjukhus som opererar höftpatienter enligt Ami Hommels modell.

— Här i Skåne gör ambulanssjuksköterskorna ett fantastiskt arbete och på flera sjukhus behöver patienterna inte längre stanna på akuten. I stället får de snabbt komma till en vårdavdelning med möjlighet att bli opererade inom några timmar, säger hon. ?

Läs mer:

  • Hommel A. Improved safety and quality of care for patients with a hip fracture. Doktorsavhandling, Lunds universitet 2007.?
  • Hommel A och Bååth C (red). Ortopedisk vård och rehabilitering. Studentlitteratur 2013.?

Internationellt nätverk förbättrar vården

Ami Hommel är sedan 2012 ordförande för ICON, International collaboration of orthopaedic nursing. ICON har hittills publicerat två artiklar om den bästa evidensen för omvårdnad av patienter med höftfrakturer. Sjuksköterskor från sju länder och tre kontinenter har deltagit. Nätverket försöker också att standardisera kompetenskraven för sjuksköterskor som på olika positioner arbetar med ortopedpatienter.

Läs mer: Om ICON: www.orthopaedicnursing.org Om nätverket Fragility fracture network, FFN: www.ff-network.org

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida