Obsterik

Berit SjögrenPsykosocial obstetrik. Kropp och själ och barnafödande271 sidorStudentlitteratur 2005 www.studentlitteratur.seisbn 91-44-03046-0

2 september 2005

»Depressionens skattningsskalor vet ingenting om sorgens akuta öppenhet…« Så kanske det är. Men studier visar att skattningsskalor ändå är ett användbart instrument för att hitta kvinnor med depressionssymtom i samband med graviditet och barnafödande.

Det konstateras i den här boken som Berit Sjögren, docent i gynekologi med fokus på psykosociala aspekter, har sammanställt. Det inledande citatet är hämtat ur en av de dikter som här och där bryter in bland forskningsresultaten, ett lyckosamt grepp i en faktaspäckad bok. Utgångspunkten är att depressionstillstånd är vanliga hos kvinnor och att många drabbas just under den barnafödande perioden i livet, 20-30-årsåldern. Depression hos mamman under graviditeten får konsekvenser för både mor och barn. Och eftersom i princip alla kvinnor besöker mödravården under graviditeten har barnmorskan en unik möjlighet att hitta de kvinnor som är deprimerade, och även att hjälpa dem.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida