Obstetrisk öppenvård

8 mars 1999

Författare Karel Maršal och Lars Grennert
Titel Obstetrisk öppenvård
336 sidor.
Förlag Liber 1998
Cirkapris 477 kronor
ISBN 91-47-04897-2

De allra flesta gravida kvinnor tas om hand i den obstetriska öppenvården. Det gäller numera också kvinnor med riskgraviditet eller graviditetskomplikationer. De slipper stressen av att ligga på sjukhus men man får se upp så att kvinnan och det ofödda barnet inte utsätts för alltför stora medicinska risker av polikliniseringen, säger bokens redaktörer. Boken är praktiskt inriktad och beskriver hur kvinnor med vanliga och mindre vanliga komplikationer bör behandlas i öppenvården. 25 specialister inom obstetrik och andra områden med anknytning till vård av den gravida kvinnan har skrivit de olika kapitlen. Boken riktar sig till allmänläkare, gynekologer, obstetriker, barnmorskor, socialarbetare med flera.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida