…och kvinnor vet inte varför de tar cellprov

Kvinnor i 30-års-åldern tycker att det är bra med screening för livmoderhalscancer. Men de vet inte hur sjukdomen uppstår eller hur de kan skydda sig.

3 oktober 2008

Kvinnor som blir kallade till screening för cervixcancer är osäkra på varför de tar cellprov. Det är bara en rutin som de ska göra. Det berättar 37 kvinnor i en pågående studie som sjuksköterskan och doktoranden Karin Blomberg vid Karolinska institutet och Örebro universitet genomför. Kvinnorna hade blivit kallade till cellprovtagning tre gånger. Några av dem trodde att livmoderhalscancer orsakas av ärftliga faktorer eller miljöförstöring.

När Karin Blomberg berättade om sambandet mellan hpv-virus och cervixcancer blev flera upprörda och undrade varför de inte hade fått ta del av den kunskap som finns och om hur man kan skydda sig.

– Inom sjukvården måste vi titta på vad vi ger för information. Men det handlar inte bara om att berätta utan om att skapa en dialog så att kvinnorna får möjlighet att reflektera och ställa frågor, säger Karin Blomberg.

En del tyckte att själva ­undersökningen är obehaglig eftersom det är en intim zon. Vissa tyckte att ­provtagningen fungerade bra, andra kände sig kränkta.

I en tidigare studie kom Karin Blomberg fram till att det inte bara var själva undersökningen som var jobbig för kvinnorna. Det väckte tankar redan att få kallelsen, gå dit och sitta i väntrummet.

– Som sjuksköterska eller barnmorska är det lätt att förstå att de inte känns så kul att sitta i gynstolen. Men obehaget kan finnas redan tidigare, säger Karin Blomberg.

Studien kommer att ingå i Karin Blombergs doktorsavhandling.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida