… och lockar fler studenter

3 mars 2006

Samtidigt blir antalet studenter större på Nätuniversitetet. Från höstterminen 2003 till höstterminen 2004 ökade de från 32 600 till 37 900. Nätstudenten är i genomsnitt äldre än den vanliga studenten, har fler barn, bor längre från campusorten och har arbetarbakgrund. Däremot lockar Nätuniversitetet inte fler studenter med utländsk bakgrund.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida