Odelat ledarskap är ett måste

Visst kan Socialstyrelsen sägas pressa sjukhuschefen på Universitetssjukhuset i Malmö till en omorganisation, säger överdirektör Nina Rehnqvist. Verksamhetschefskapet ska vara odelat och tydligt.

7 oktober 2002

Enligt Nina Rehnqvist är ledarskapet ett problem på många håll inom sjukvården. Även om det oftast inte rör sig om delat chefskap som i Malmö.

? Ledarskapet är inte så välutvecklat i vården. Det brister i tydlighet, konstaterar hon.

Hon har varit i Malmö och träffat både sjukhuschefen och representanter för personalen.

? Vi pratade om att det inte går att ha ett delat verksamhetschefskap, men hur det ska vara organiserat är upp till sjukhuset, säger hon.

Varken myndigheten eller överdirektören uttalar sig om vilken av vårdens professioner som är bäst lämpad att vara verksamhetschef och i Socialstyrelsens allmänna råd sägs tydligt att om verksamhetschefen inte har den medicinska kunskapen kan den delen av ansvaret delegeras till personal som har sådan.

Men enligt Nina Rehnqvist är det lite si och så med kunskapen om vad som sägs i de allmänna råden ute i sjukvården.

? Det är vanligt att man inte har satt sig in i dem tillräckligt.

Hon tillstår att det är näst intill omöjligt att uppfylla alla krav på att vara en god ledare i vården. Själv anser hon att viktiga kriterier är att kunna motivera personalen, se verksamhetens mål och konsekvent arbeta med dem för ögonen.

På frågan om det kan vara ett problem för en verksamhetschef att inte vara läkare svarar Nina Rehnqvist nej, men tilllägger:

? Om man inte kan utöva ledarskapet på grund av att man inte har tillräcklig medicinsk kunskap, då kan det bli problem.

Eftersom en verksamhetschef endast är ansvarig för sin verksamhet föreslår hon att det också ska finnas processansvariga, med ansvar för att åstadkomma vårdprogram som är tillämpliga för ett tillstånd eller för en grupp av patienter.

? Men, understryker hon, det är fortfarande verksamhetschefen som är ytterst ansvarig och företräder vårdgivaren.

Nina Rehnqvist säger att hon känner en viss frustration över att det gått så mycket prestige i termen verksamhetschef.

? Det finns inget som säger att den titeln skulle vara »finare« än till exempel processansvarig. Det är arbetsgivaren som i organisationen av verksamheten avgör vilken status de olika befattningarna ska ha.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida