Odramatiskt men historisktbeslut om bodelning

En enig kongress beslutade om bodelning mellan Vårdförbundet och yrkesorganisationerna.

6 december 1999

För 23 år sedan fattades ett historiskt beslut: de då fyra yrkesorganisationerna Svensk sjuksköterskeförening ssf, Svenska barnmorskeförbundet sbf, Svenska laboratorieassistentföreningen slf och Medicinsktekniska assistentföreningen maf bildade fackförbundet shstf, det som sedan skulle bli Vårdförbundet.

Formella band bryts
Årets kongress fattade ett lika historiskt beslut: att från och med den 1 januari nästa år bryta de formella banden mellan Vårdförbundet och yrkesorganisationerna ssf och sbf (maf har tidigare gått upp i ssf och slf har blivit det självständiga Institutet för laboratorievetenskap ibl). sbf sa ja till bodelningen i slutet av oktober och det enda som nu återstår är ett likadant beslut på ssf:s fullmäktige om några dagar

Vårdförbundets Margareta Albinsson, ssf:s Anne-Marie Wohlin och sbf:s Anna Nordfjell betonade alla tre att förändringen görs i enighet, inte upplevs negativt och att samarbetet kommer att fortsätta.

Bodelningen innebär att det obligatoriska medlemskapet i både Vårdförbundet och yrkesorganisationen upphör och att var och en själv kan välja om man vill vara med i båda eller bara i den ena.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida