Oenighet kring brev till anställda på KS

Sjukhusdirektören och fyra av facken på Karolinska sjukhuset har helt olika syn på formuleringarna i ett brev till de anställda inför en eventuell bolagisering. »Vi var överens«, säger Maj-Len Sundin. »Nej, det var vi inte«, säger de fyra facken.

6 augusti 2001

Ett PM om brevet till de anställda som sjukhusdirektören Maj-Len Sundin skrev den 11 maj har väckt starka protester från alla fyra fack på Karolinska sjukhuset utanför Stockholm. Där skriver hon:

»Utformningen av anställningserbjudandet och den medföljande informationsbroschyren har skett i samråd med de fackliga organisationerna på Karolinska sjukhuset. Konsensus har uppnåtts kring formuleringarna så när som på rubriken, där Vårdförbundet ansett att det bör stå intresseanmälan och inte erbjudande om anställning.«

Eniga om oenighet
Men de fyra fackförbunden Vårdförbundet, Saco, Kommunal och Kommunaltjänstemannaförbundet, sktf, är inte överens med henne. I ett gemensamt brev till landstingskontoret, berörda politiker och produktionsstyrelsen skriver de:

»Detta är inte vår uppfattning. Vi har haft en tvärfacklig diskussion om huruvida vi har nått konsensus som det står i PM:et eller ej och kommit fram till att så inte är fallet. Däremot har vi i våra många diskussioner varit oense med sjukhusledningen om vad Karolinska sjukhusets ledning behöver veta av personalen inför en eventuell bolagisering.«

Frågan har därefter varit uppe i sjukhusets samverkansgrupp och Vårdförbundet har träffat Anders Nyström i sjukhusledningen. Enligt uppgift är man nu överens om att man inte är överens i den här frågan.

Brev om bolagisering
Bakgrunden till PM:et och fackens gemensamma skrivelse är det brev om bolagisering som de anställda fick från Maj-Len Sundin tidigare under våren. Med detta bifogades en blankett där man skulle fylla i – och skicka in till personaldirektören – om man inte accepterar anställning i Karolinska sjukhuset AB, ett bolag som ännu inte finns och politikerna ännu inte beslutat om. Sjukhusledningen menar att det var rätt att skicka brevet, medan de fyra facken säger att man inte kan ge ett anställningserbjudande till ett företag som ännu inte existerar.

Vad som händer nu är oklart. De fyra facken har begärt möten med företrädare för landstingskontoret, de politiska partierna och produktionsstyrelsen. När det här skrivs hade bara socialdemokraterna bokat in ett möte med facken.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida