Oenighet om bemanningen av nya sjukhuset

6 oktober 1997

NORRBOTTEN. Vårdförbundet SHSTFs lokala avdelning i Norrbotten är inte överens med landstinget om bemanningen av det nya storsjukhuset i Sunderbyn mellan Luleå och Boden. Den lokala avdelningen anser att bemanningen blir för låg. Däremot glädjer sig Vårdförbundet SHSTF över att det ändå blir en satsning på förbundets medlemmar som blir den största yrkeskategorin på sjukhuset, dubbelt så stor som någon annan grupp. De stora förlorarna när 480 av de nuvarande tjänsterna på sjukhusen i Luleå och Boden (som båda kommer att läggas ner) blir medlemmarna inom Kommunal och Kommunaltjänstemanna-förbundet SKTF.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida