Oenighet om besparingar

5 april 2004

Oenigheten om besparingarna i Stockholms läns landsting är total. Oppositionspartierna vägrade delta i det beslut om besparingsåtgärder som landstingsstyrelsen fattade i mitten av mars. Dessutom protesterar de fyra stora fackorganisationerna, bland andra Vårdförbundet, mot handläggningen.

– Ingen samverkan har förekommit, säger Ingrid Frisk, Vårdförbundets ordförande i Stockholm.

Enligt prognoserna kommer 150-200 att sägas upp när
1 900 tjänster försvinner.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida