Oenighet om ny organisation

6 september 1999

KRONOBERG. »De nya sjuksköterskeledda enheterna är bra både för patienterna och våra medlemmar och vi har haft ett mycket fint samarbete med sjukhusledningen i frågan«, säger Anita Åkesson, vice ordförande i Vårdförbundets lokala avdelning i Kronoberg. Två vårdenheter har inrättats vid centrallasarettet i Växjö med sjuksköterskorna Christina Pettersson och Lennart Jönsson som chefer. »Genom den nya organisationen lyfts omvårdnaden fram på ett helt annat sätt än tidigare«, tillägger hon. Alla är dock inte nöjda. Många av läkarna är missnöjda och det finns bland dem en oro för vad den här förändringen kommer att innebära. »Jag förstår inte deras oro eftersom sjukhusledningens och vår bedömning är att det blir bättre både för patienterna och sjukhuset«, säger Anita Åkesson. Genom den nya organisationen hoppas sjukhusledningen bli av med de ständiga överbeläggningarna och få en större flexibilitet i verksamheten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida