Oenighet om nytt flextidsavtal i Blekinge

Landstinget och Vårdförbundet i Blekinge är oeniga om hur ett nytt flextidsavtal ska se ut, om det ska regleras centralt eller om det ska anpassas till verksamheten på varje arbetsplats.

7 september 2006

Det har länge funnits flextidsavtal i landstinget och stora möjligheter att anpassa det efter respektive verksamhet.

Samtidigt har det bland högre chefer och i landstingsledningen funnits kritik mot hur avtalet använts. Det finns också chefer som inte vill ha något flextidsavtal alls, framför allt på Blekingesjukhuset.

– Vi har därför beslutat göra en åtstramning och vi har sagt upp de avtal som finns i dag, säger landstingets förhandlingschef Peter Lilja.

30 minuters flex

Landstinget har lämnat ett förslag till ramavtal till de fackliga organisationerna. Där sägs bland annat att flextiden är 30 minuter när man börjar respektive slutar sitt arbete och i samband med lunchen.

Men de fackliga organisationerna är kritiska.

– Vi tycker att flextiden är för liten och vi vill inte ha något centralt avtal utan ett som anpassas till respektive verksamhet, säger Annika Wåhlin, Vårdförbundets ordförande i Blekinge.

”Strider mot andra avtal”

Annika Wåhlin säger att ett centralt ramavtal strider mot övenskommelser mellan bland annat Vårdförbundet och Sveriges kommuner och landsting om att föra ner den här typen av frågor till arbetsplatsnivå.

– Men för landstinget har det varit viktigare att få ett avtal som är lika för alla, säger hon.

Förhandlingarna fortsätter dock, men om Vårdförbundet och landstinget inte kommer överens, försvinner möjligheterna till flex för förbundets medlemmar helt från och med den 1 januari 2007.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida