”Oetiskt och omdömeslöst”

Sjuksköterskan skadade en försvarslös patient genom att använda honom som demonstrationsobjekt.

5 oktober 1998

En 85-årig man vårdades i gruppboende för svår demenssjukdom. Mannen var inte kontaktbar och fick i smärtstillande syfte subcutana injektioner av Ketogan med jämna intervaller.

I samband med en injektion skulle tjänstgörande sjuksköterska undervisa en ung undersköterska inför en delegering. Undersköterskan tyckte att ingreppet var obehagligt att utföra eftersom patienten var mycket sjuk och mager.

Sjuksköterskan stack då i pedagogiskt syfte in nålen ytterligare minst två gånger extra för att visa att det inte var farligt. Vid ett av tillfällena hade hon dragit upp kranvatten i sprutan.

Försvarslös patient
Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan anmälde det inträffade till Socialstyrelsen som i sin tur anmälde sjuksköterskan till åtal för misshandel, alternativt ofredande för att hon utan medicinsk grund och utan patientens samtycke gett honom en eller flera injektioner med kranvatten. Eftersom det saknades anledning att anta att ett brott som faller under allmänt åtal hade förövats beslöt åklagaren att inte inleda förundersökning och Socialstyrelsen anmälde i stället sjuksköterskan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).

Sjuksköterskan har använt en försvarslös patient som demonstrationsobjekt genom att utan medicinsk indikation tillfoga en svårt sjuk människa med en redan mycket medtagen kropp skada genom att upprepade gånger sticka hål på huden och tillföra kranvatten. Socialstyrelsen finner ingen ursäkt för detta oetiska, oprofessionella och omdömeslösa handlande.

Sjuksköterskan tycker själv att hon gjort något oförlåtligt och har ingen annan förklaring till det skedda än tillfällig blockering.
Ansvarsnämnden konstaterar att sjuksköterskan medgett att hon handlat fel och ger henne en varning. Beslutet har vunnit laga kraft (HSAN 1928/97:A3).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida