»Ofattbart att sänka lönen«

Förhandlingarna om arbetstidsmodeller bröt samman den 19 mars. Jag förstår att medlemmarna är rasande, säger Evy Gustafson, vice ordförande för Vårdförbundet i Västerbotten.

Det är ofattbart att man anser sig kunna sänka lönen för anställda. För en del handlar det om 7000 kronor i månaden – och att man vill ändra på arbetsmodeller som fungerar mycket bra, säger Evy Gustafson.

Att förhandlingarna har havererat innebär att alla arbetstidsmodeller upphör att gälla från och med den 1 maj.
I stället blir det traditionella scheman och ersättningar enligt avtalet.

Förhandlingarna hade pågått en längre tid sedan landstinget sa upp det 30-tal modeller som finns i länet. En arbetsgrupp bestående av chefer, där Vårdförbundet inte fick delta, tog fram tre nya modeller för de anställda att välja mellan.

I början av mars kom Vårdförbundet och landstinget överens om ersättningen för den obekväma arbetstiden i de nya modellerna.

– Överenskommelsen var dock villkorad. Förutsättningen var att vi också skulle bli eniga om själva modellerna. Att vi sa ja trots att vi egentligen inte tyckte att ersättningen var tillräckligt bra berodde på att det var ett slutbud, säger Evy Gustafson.

Hon är kritisk mot arbetsgivaren på en rad punkter, inte minst när det gäller beräkningen av kostnader.

– Det har varit omöjligt att få ett besked om vad uppsägningen kostar.

När man övergår till att följa avtalet måste landstinget betala för bland annat övertid och mertid. Det kommer att leda till att landstinget tvingas anställa mer personal, tror Evy Gustafson.

– Modellerna bygger på färre anställda och att man inte arbetar övertid eller mertid. Till slut kanske det här innebär att det blir dyrare än vad det har varit hittills.

 

NYTT PÅ NÄTET:
Läs om den fortsatta utvecklingen på Vårdfackets hemsida
www.vardfacket.nu.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida