Offentlig sektor

4 maj 1998

Författare Kristina Malmberg och Isa Arbin:
Titel Vår bästa tid är nu. Att se, reflektera, göra.
123 sidor,
Förlag Adline 1998.
Cirkapris 150 kronor
ISBN 91-6306-412-X.

Vi har en bra offentlig sektor i Sverige, den förtjänar att utvecklas, inte avvecklas. Med denna programförklaring har de båda författarna startat arbetet med den här boken, som är både en beskrivning av offentlig sektor och en metodbok för att visa hur man kan utveckla den, om man utgår från de särdrag som verksamheten i offentlig sektor har. Författarna menar att den förändring som pågår i den offentliga sektorns olika verksamheter alltför mycket byggt på metoder som hämtats från privat sektor – de passar kanske där, men inte här.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida