Ögonblick av närvaro

Till utställningen Se människan har fotografen och undersköterskan Karin Riikonen med kameran följt personer med demens. Hon vill visa var och en med sitt "inre landskap", själen.

3 november 2003

I femton år har Karin Riikonen arbetat som undersköterska på Stiftelsen Stora Sköndal i Stockholm, bland annat på den avdelning där bilderna är tagna. För ett halvår sedan började hon vara på avdelningen med kameran i hand. Vad de gamla tänker och känner kan ingen veta, men hon är övertygad om att hon har kunnat ta bilderna för att de gamla känner henne.

– Vem som helst hade inte kunnat komma in här med en kamera. Det hade blivit hotfullt för dem, tror hon.

För att lättare kunna hålla isär rollerna har hon under tiden hon har jobbat med bilderna inte arbetat som undersköterska på just den här avdelningen.

Det är ett särskilt boende för minneshandikappade. Både Karin Riikonen och vårdenhetschefen Lise-Lotte Henretta använder begreppet minneshandikappade i stället för dementa personer, eftersom dement betyder »utan själ«.

– Vi arbetar inte med människor utan själ, vi arbetar med minneshandikappade människor, säger de med en mun.

till en början tänkte Karin Riikonen att vardagsbestyren skulle vara med på hennes bilder. Sedan hände något.

– Efter en tid började jag se människan. Det låter som om jag inte gjorde det tidigare, men det är inte så jag menar. Men jag kände så tydligt att det inte var arbetet på ett sjukhem jag ville visa, utan de som bor där.

Det gjorde att hon bytte arbetssätt och började vara med en boende i taget. De fikade, pratade, promenerade och bara var tillsammans långa stunder. Då infann sig ögonblicken som hon med kamerans hjälp kunde fånga. De gamlas närstående har godkänt att hon har tagit bilderna och att de visas offentligt.

beslutet att göra en fotoutställning har vuxit fram. I arbetet som undersköterska har Karin Riikonen ofta sett de vardagliga situationerna i bilder och många gånger tänkt och önskat att hon hade haft kameran med sig. Och med stöd av Lise-Lotte Henretta har utställningen nu blivit verklighet.

– Jag tycker att bilderna visar ett sätt att se på människan som är en viktig motvikt till den bild vi är vana vid att se i dag. En bild som mest visar elände och där det mest handlar om hårdvara och bristen på pengar.

Utställningen Se människan visas just nu på Stiftelsen Stora Sköndal i södra Stockholm. Det kan bli möjligt att se den på andra platser i landet. Intresserade kan höra av sig till Karin Riikonen på telefon 08-648 02 45 eller mobil 073-908 42 17.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida