Depressionsbehandling

Ojämlik tillgång till elbehandling mot depression

Ojämlik tillgång till elbehandling mot depression
Andelen patienter med svår depression som får elbehandling varierar stort i landet.

Möjligheten att få elbehandling mot svår depression varierar stort mellan olika regioner i landet. I Jönköpings län var andelen personer som fick ECT under 2017 mer än dubbelt så stor som i Örebro län.

25 januari 2019

Det visar statistik från det nationella kvalitetsregistret för ECT, elektrokonvulsiv behandling, som ställts samman av Nyhetsbyrån Siren.

– Det är ett problem att patienter som behöver behandling inte får det, särskilt med tanke på att den här patientgruppen är svag och har svårt att få sin röst hörd, säger registerhållaren Axel Nordenskjöld.

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångest rekommenderas ECT på vuxna personer med svår egentlig depression. Åtgärden har särskilt god effekt vid psykotisk depression.

Närmare 4 000 personer i Sverige fick ECT under 2017. I Jönköpings län var behandlingen vanligast. Där gavs den till 77 patienter per 100 000 invånare över 15 år. Motsvarande siffra i Örebro län var 34, vilket var den lägsta noteringen. 

Resursfråga

– Vi har i Örebro län under 2018 haft en satsning på påtagligt ökade resurser för ECT-behandling, som kommer ge fullt utslag under 2019, säger Axel Nordenskjöld, som också är överläkare i Örebro.

Ekonomiska prioriteringar kan påverka i vilken utsträckning behandlingen finns tillgänglig. Sjukhusen behöver bland annat ha tillgång till narkosläkare och psykiatrisjuksköterska för att kunna utföra elbehandling.

– Behovet av ECT varierar eftersom det är en akut behandling. Det hjälper inte att ha lediga platser vid andra tidpunkter, utan behandlingen måste kunna ges när patienten behöver den som mest, säger Axel Nordenskjöld.

Nationellt sett har inte behandlingsmöjligheterna förändrats särskilt mycket över tid. Antalet behandlingar har legat på en liknande nivå sedan 70-talet.

Överens om nyttan

– Alla landsting är överens om att ECT ska ges, men i vilket skede man väljer det framför exempelvis läkemedelsbehandling kan variera, säger Axel Nordenskjöld.

ECT ges till svårt deprimerade patienter. Strömpulsar som skickas genom hjärnan framkallar ett krampanfall hos den nedsövda patienten, vilket får olika biologiska effekter. Bland annat stimuleras cellåterväxten i hjärnan, vilken kan ha försämrats av depressionen.

Biverkningar som brukar nämnas i sammanhanget är minnesproblem. Enligt Socialstyrelsen är det dock inte belagt om problemen orsakas av behandlingen eller ska kopplas till depressionen. Myndigheten rekommenderar därför noggrann uppföljning av ECT-patienter.

– Det finns fortfarande fördomar om psykisk sjukdom och även elbehandling, alla känner inte till att det är en säker behandling, säger Axel Nordenskjöld.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida