Ökad medvetenhet om hiv och aids vänder utvecklingen

Sverige är ordförandeland för FN:s gemensamma program för hiv och aids det närmaste året. Peter Piot, chef för programmet, berättar på ett Sverigebesök att bekämpningen av hiv och aids är på väg in i en ny fas.

9 maj 2006

Bilden av aids som en katastrof som slår ut stora delar av den fattiga delen av världen finns kvar, men chefen för FN:s program för hiv och aids (UNAIDS), Peter Piot, är ändå optimistisk.

? I många afrikanska stater sjunker antalet smittade och medvetenheten om hur sjukdomen kan förebyggas har ökat både bland beslutsfattare och befolkning. Människor har förändrat sina sexuella vanor, säger han.

Internationellt möte

Peter Piot är på besök i Stockholm för att delta i ett internationellt möte om hiv och aids. Syftet med mötet är att stärka det förebyggande arbetet och det globala samarbetet i kampen mot sjukdomen. Ett hundratal representanter från regeringar, enskilda organisationer och privata sektorn deltar.

? Det satsas mycket pengar i olika aids-program så det är på tiden att utvecklingen vänder. I utvecklingsländerna är en och en halv miljoner människor under behandling, för några år sedan var siffran omkring 250 000, säger han.

Men fortfarande saknar den stora majoriteten aidssjuka tillgång till bromsmediciner. Mer än sex miljoner skulle behöva dem.

Ett ökat bistånd

Världen har ökat sitt bistånd till aidsbekämpning, enligt Peter Piot. Fyra miljarder satsas i olika program ? hälften av utvecklingsländerna och hälften av västvärlden.

? Det ökade biståndet beror på en förståelse för att om inte sjukdomen är under kontroll så kan inte den fattiga delen av världen utvecklas. Barn kan inte få utbildning om deras lärare dör i aids.

Snabb spridning i Östeuropa

Varje dag smittas 12 000 människor i världen av hiv och
8 000 dör i aids. 40 miljoner människor lever i dag med hiv och aids. Den snabbaste smittspridningen under de senaste åren sker i Östeuropa, berättar biståndsminister Carin Jämtin som också deltar i dagens möte.

Sverige, som tillhör de länder som har ökat sitt bistånd till aidsbekämpningen, kommer att vara ordförandeland för UNAIDS från juni i år och ett år framåt. Carin Jämtin ska leda de styrelsemöten som hålls under året. För henne är kvinnors rättigheter den viktigaste frågan för att förebygga aids.

? Att kvinnor i utvecklingsländer har möjlighet att rösta, att arbeta och att de får makten över sina kroppar är en förutsättning. Kvinnor som inte kan försörja sig själva måste sälja sig för att överleva och unga flickor blir bortgifta i tidiga tonår för att deras familjer prioriterar sönernas skolgång, säger hon.

En viktig början anser hon är att länderna erkänner problemen. För Sveriges del är det en fråga om att prioritera i statsbudgeten.

? Det handlar om fattigdomsbekämpning. Aids kan inte förebyggas utan ekonomisk utveckling, säger Carin Jämtin.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida