»Ökad utbildning löser inte hela bristen«

Det räcker inte bara med att utbilda nya, arbetsgivarna måste satsa mer på att behålla de som finns i dag, säger Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall om bristen på iva-sjuksköterskor.

5 februari 2001

Precis efter nyår kom larmet från cheferna för landets hjärt- och lungkliniker: hjärtpatienter hinner dö i väntan på operation. Orsaken, skriver de i ett brev till socialminister Lars Engqvist, är bristen på iva-sjuksköterskor.

I brevet sägs att  1 500 patienter står i kö för en hjärtoperation och att väntetiden i genomsnitt är sju och en halv månad.
Kravet från läkarna är att regeringen ska bygga ut sjuksköterskeutbildningen.

I en kommentar till brevet säger Lars Engqvist att regeringen är medveten om problemen och att det var orsaken till förslaget förra året om att utöka antalet platser på sjuksköterskeutbildningen från 3 500 till 4 500. Enligt honom räcker detta för att tillgodose de långsiktiga behoven av sjuksköterskor.

Bristen blir värre
Lars Engqvist sa vidare att det är landstingens ansvar att erbjuda sjuksköterskor den vidareutbildning som krävs för att få bort bristen på bland annat iva-sjuksköterskor.

– Bristen kommer att bli ännu värre, framför allt 2004 och 2005 då det blir många pensionsavgångar, säger Eva Fernvall.

Men, fortsätter hon, det hjälper inte bara att utbilda nya sjuksköterskor. Arbetsgivarna måste satsa mer på att behålla dem som redan finns. Omsättningen i dag är stor.

Många orkar inte längre och går över till annan verksamhet både inom och utanför sjukvården. Enligt Vårdförbundets beräkningar är minst 10 000 av landets sjuksköterskor inte längre verksamma i sitt yrke.

– Arbetsvillkoren måste förbättras, bland annat lönen, inflytandet över den egna arbetstiden och karriärmöjligheterna. Många arbetar hårt i dag men känner inte att de får ut det de vill, säger Eva Fernvall.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida