Okända molekyler

7 mars 2003

Fortfarande finns det många outforskade molekyler i bröstmjölken. I Lund arbetar en grupp forskare under ledning av professor Catharina Svanborg sedan tio år tillbaka med bröstmjölk.

Från början var studierna inriktade på att undersöka sambandet mellan amningsfrekvens och öroninflammation hos små barn.

Sedan övergick arbetet i studier av apoptos inducerat av Hamlet ? Human a-laktalbumin made lethal to tumor cells ? som kan vara en molekyl som skyddar barnet mot tumörer (se artkel på nästa uppslag).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida