Ökande skillnad i livslängd mellan välutbildade och lågutbildade

Ökande skillnad i livslängd mellan välutbildade och lågutbildade
För kvinnor med enbart förgymnasial utbildning ökar inte medellivslängden längre, visar färska siffror från Statistiska centralbyrån. Arkivbild: Colourbox

Skillnaderna mellan könen när det gäller livslängd har däremot minskat.

Den som uppnår 65 års ålder kommer att leva till 86 i snitt om det är en kvinna och 83,5 om det är en man. Men det är flera års skillnad beroende på utbildningsnivå.

En kvinna med eftergymnasial utbildning som går i pension vid 65 års ålder kan i dag räkna med att leva nästan 23 år till. Men hennes granne, som bara har grundskola, kan bara räkna med att leva drygt 20 år till.

Statistiska centralbyrån, SCB, har tagit fram nya siffror för hur många år vi kan förväntas ha kvar att leva när vi fyller 30 och när vi blivit 65 år.

Det visar sig att de som har högre utbildning har ökat sin förväntade medellivslängd mest, särskilt männen. Det gör att skillnaderna mellan könen minskat.

Däremot har de lågutbildade inte ökat sin förväntade medellivslängd lika mycket. Skillnaderna mellan hög- och lågutbildade har därför ökat.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida