Ökar kompetens med gympa

3 november 2006

Personalen inom äldreomsorgen på Lidingö utanför Stockholm har fått en ny arbetsuppgift. En timme i veckan möts sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och andra för att motionera tillsammans. Chefen på rehab-området, Lena Jansson, ser det som kompetensutveckling.

– Det här är en obligatorisk träning jämställd med andra arbetsuppgifter. Vi möts och tränar tillsammans och målet är att ändra inställningen till att röra på sig, säger hon.

Hon tror att alltför många i 40-årsåldern och uppåt har fått sin inställning till gymnastik förstörd av skolgymnastikens hoppabockövningar. Den friskvårdstimme de tidigare erbjöd sina anställda valde många att använda till fredagsinköpen i mataffären.

De omkring 60 anställda inom äldreomsorgen på Lidingö delas in i tre grupper och träffas för en halvtimmes fysisk träning och en halvtimmes avslappning.

– Det behövs, säger Lena Jansson. Vi har ett arbete som är både fysiskt och psykiskt krävande och alltför många har ont i nacke och axlar.

Nu har hopsjunkna ryggar rätats ut och dessutom: under det år man har hållit i gång har sjukfrånvaron sjunkit med 30 procent. Fast det ser Lena Jansson som en ren bonus.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida