Ökat antal aborter efter upptäckt fosterskada

11 april 2005

Andelen aborter efter vecka 18 som görs på grund av fosterskada har ökat från 35 procent år 1987 till 53 procent 2002, framgår det av en artikel i Läkartidningen nr 8 i år.

Förklaringen är troligen att nästan alla gravida kvinnor numera undersöks med ultraljud omkring vecka 18. Det stärks av att det totala antalet aborter efter vecka 18 var ungefär lika stort de båda åren och antalet fall med kromosomavvikelser var också lika. Däremot förekom fler fall med missbildningar av den typ som bäst upptäcks med ultraljud, till exempel vattenskalle, ryggmärgsbråck och missbildningar i hjärtat.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida