Oklart om återbetalning av studiebidrag

När sju barnmorskestuderande i Umeå tidigare i höstas fick besked om att det inte skulle finnas barnmorsketjänster, fick de ett löfte om att slippa betala tillbaka ett studiebidrag om de fick tjänst utanför Umeå. Nu är det oklart om det löftet kommer att hållas.

27 november 2003

Sju sjuksköterskor som hösten 2002 började sin barnmorskeutbildning i Umeå kom då överens med landstinget om att de skulle få 10 000 kronor i bidrag varje studiemånad. Förutsättningen var  att de lovade att arbeta som barnmorska i Umeå under ett och halvt år efter utbildningen.

Då var det brist på barnmorskor i länet. När de började sista terminen nu i höst informerade landstinget dem om att det inte längre fanns någon brist. De erbjöds i stället att gå tillbaka till sina tidigare sjuksköterskejobb och att hoppa in som barnmorskevikarier under semestrarna. Samtidigt förklarade arbetsgivaren att man inte skulle kräva tillbaka några pengar om någon tog jobb som barnmorska utanför Umeå.

Oklart om löftet gäller

Men det var då. Efter en förhandling i dag mellan Vårdförbundet i Västerbotten och landstinget och Umeå sjukvård är det oklart om löftet gäller. Förhandlingen gällde ett antal krav som Vårdförbundet ställt: att alla skulle få en tillsvidareanställning som barnmorska i landstinget, att de i väntan på en barnmorsketjänst skulle placeras på annan tjänst och att de skulle få viss ekonomisk ersättning tills de fått barnmorsketjänsten.

– Arbetsgivaren sa nej till våra krav. Samtidigt sa han att landstinget kan kräva tillbaka studiebidraget om någon tar tjänst som barnmorska utanför Umeå. Hela förhandlingen slutade i oenighet, säger Vårdförbundets ombudsman Gunnar Sundin.

Sven-Anders Strand, ansvarig för förhandlingarna på landstinget, säger att landstinget sagt nej till Vårdförbundets krav och att förhandlingen slutat i oenighet. Men han håller inte med om att man sagt att de studerande ska krävas på återbetalning.

– Det var inte det vi tvistade om utan tolkningen av avtalet, säger han.

På frågan om landstinget nu kommer att kräva tillbaka studiebidraget svarar han.

– Det kan jag inte svara på nu. Det är något som Umeå sjukvård beslutar om.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida