Ny förordning

Oklart vilka som får ordinera covidvaccin

Oklart vilka som får ordinera covidvaccin
I dag får distriktsköterskor, och sjuksköterskor med motsvarande kompetens, självständigt ordinera vaccin. Foto: Getty Images

Snart ska vården vara redo att vaccinera mot covid-19. En av förberedelserna är att se över vilka som ha rätt att ordinera det nya vaccinet. Svaret väntas i slutet på denna vecka, men mycket tyder på att huvudansvaret stannar hos de specialistsjuksköterskor som får ordinera vaccin i dag. Men är de tillräckligt många?

9 december 2020

Nu har de första britterna fått vaccin mot covid-19. Om allt går enligt plan så kommer Sverige vara igång alldeles i början av det nya året.

Ute i landet pågår förberedelserna för fullt för att hur man ska lösa de praktiska delarna kring vaccinationerna. En av uppgifterna är att se över vilka som får ordinera det nya vaccinet- en central del för att få vaccinationskampanjen att fungera smidigt.

Särskild kompetens

Utöver läkare så får distriktsköterskor och specialistsjuksköterskor inom barn- och ungdom ge och ordinera de vaccin som finns i Socialstyrelsens särskilda föreskrift ( se faktaruta). En legitimerad sjuksköterska kan alltid ge vaccin, men först efter en ordination från en läkare eller sjuksköterska med behörighet enligt ovan.

Sjuksköterskor med rätt att ordinera

Vilka sjuksköterskor som, utöver läkare, får ordinera läkemedel för vaccination regleras i Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:43).

Det handlar om:

–  sjuksköterskor som har genomgått antingen specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

– sjuksköterskor som har genomgått en utbildning som är likvärdig med någon av specialistutbildningarna ovan.

De behöriga sjuksköterskorna får ordinera följande vacciner:

  1. allmänna vaccinationsprogrammet för barn
  2. preventiva insatser mot tuberkulos
  3. influensavaccination till riskgrupper
  4. pneumokockvaccination till riskgrupper
  5. vaccination mot
    hepatit B
  6. profylax till vuxna mot difteri och stelkramp.

– sjuksköterskor med utbildning som är likvärdig
med specialistutbildningen till distriktssköterska eller specialistutbildningen inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar är behörig att till barn och vuxna ordinera läkemedel för vaccination enligt första stycket 1–6.

– sjuksköterskor som har genomgått någon annan utbildning än de
som anges i första eller andra styckena och som innefattar kunskapsområdet är behörig att till vuxna ordinera läkemedel för vaccination
enligt första stycket 2–6.

Verksamhetschefen ska ansvara för att det görs en bedömning av om utbildningarna motsvarar specialistutbildningarna ovan. Bedömningen ska dokumenteras.

Inför att ett nytt vaccin ska läggas till listan behövs en ny reglering från Socialstyrelsen. Under hösten av Socialstyrelsen därför gjort en snabbutredning av ordinationsrätten för covid-19-vaccin.

Den nya föreskriften väntas publiceras i slutet på denna vecka. Enligt Agneta Calleberg, jurist på Socialstyrelsen, har det förslag som har gått ut på remiss utgått från de sjuksköterskor som idag har behörighet att ordinera läkemedel för influensavaccination till riskgrupper eftersom de förutsätts har nödvändig utbildning för att kunna hantera vacciner. 

-Det är viktigt att säkerställa att de sjuksköterskor som får behörighet att ordinera läkemedel för vaccination mot covid-19 har adekvat utbildning på området, säger hon.

Har det varit aktuellt att låta andra yrkesgrupper få ordinationsrätt?

– Nej, i vårt förslag så handlar det om sjuksköterskor enligt de nuvarande föreskrifterna HSLF-FS 2018:43 och det är dem vi har utrett. I remissvaren fick vi in två förslag om att även låta farmaceuter ordinera vaccin, från Sveriges farmaceuter och Sveriges apoteksförening. Men det har vi inte tittat på nu utan då måste det göras en särskild utredning, säger Agneta Calleberg.

Stort ansvar

Ann Johansson är vice ordförande för Vårdförbundet och distriktssköterska.

Att ordinationsrätten inte skulle utökas till fler grupper än distriktssköterskor, skolsköterskor och specialistsjuksköterskor inom barn- och ungdom är en viktig fråga både för professionsföreningarna och Vårdförbundet.

– Det gäller att ha rätt kompetens för att kunna bedöma om en person kan erbjudas vaccin utifrån hälsotillstånd och eventuella allergier. Det är ett stort ansvar och man ska inte tulla på den kompetens som krävs, det är jätteviktigt, säger Ann Johansson som är vice ordförande för Vårdförbundet.

Räcker inte med frivilliga

Enligt Socialstyrelsen fanns det 15 967 yrkesverksamma distriktsköterskor 2018varav 13 674 var yrkesverksamma.

­– Det är statistik från 2018 och så jag tror att det kan finnas många som har gått i pension bland de siffrorna eller lämnat vården helt. Medelåldern är ganska hög i gruppen, säger Ann Johansson.

Bristen på distriktsköterskor kan komma att ställa till det när allmänheten ska vaccineras längre fram i vår och sommar, menar Ann Johansson.

– I början kanske det går att lösa mycket av resurserna med frivilliga, till exempel pensionerade kollegor. Men det räcker nog inte hur långt som helst. Vi minns ju hur det var vid vaccinationerna under svininfluensan 2009. Nu ska allt dessutom göras med extra hänsyn till smittorisken, det blir en stor utmaning, säger hon.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida