Ökning: 300 procent

31 juli 2013

2011 publicerades en forskningsrapport som visar ett klart och exakt samband mellan neddragningarna inom sjukvården under 1990-talet och ökningen av antalet psykiskt relaterade sjukskrivningar fem år senare.?

Forskarna vid Karolinska institutet utgick från hur stora personalminskningar de olika landstingen gjorde under perioden 1993-1997. Därefter tittade de på ökningen av sjukskrivningarna under den följande femårsperioden. Personalminskningar med en procent motsvarades av i snitt nio procents ökad sjukskrivning på grund av psykiska symtom som stress, utmattning och depression.?

I landstinget Västernorrland, där personalen minskades med en tredjedel, ökade sjukskrivningarna med över 300 procent. Halland, som ”bara” drog ner med tio procent fick en ökning med 48 procent.

CHEFENS ROLL VIKTIG

Arbetslivsinriktad rehabilitering är det som bäst ökar möjligheten att kunna återgå till jobbet, visar forskningen. Men den som blir sjukskriven för stress och utmattning känner sig ofta sviken av arbetsgivaren. Vårdfokus har frågat tre långtidssjukskrivna vilket stöd de fick.

Marianne, biomedicinsk analytiker, sjukpensionerad:
”Efter 30 år med ensidiga arbetsrörelser fick jag en förslitningsskada i axeln. Blev sjukskriven på grund av värken och stressen på jobbet. I samma veva slutade båda mina gamla chefer och de nya gjorde ingenting för att jag skulle kunna komma tillbaka. Deras enda mål var att jag skulle sluta och slussas vidare till arbetsförmedlingen, men med lite schemaändringar och andra arbetsuppgifter hade jag kunnat arbeta kvar. Jag fick inget annat jobb heller utan blev sjukpensionerad efter ett par år.”

Birgitta, distriktssköterska, sjukskriven deltid i fem år:
”Förändringen kom smygande, men en dag orkade jag bara inte mer. Det hade varit en period med många omorganisationer och förändringar. Jag har gått på samtal och lärt mig basal kroppskännedom och tycker det är ett bra stöd. Vi har haft flera chefsbyten de senaste åren. Jag har känt mig åsidosatt, även om de inte haft för avsikt att skada mig. Det fick min självkänsla att dala. Det är med sorg jag konstaterar att jag inte orkar med arbetstempot. Jag är fortfarande bra på omvårdnadsbiten, men virrar bort mig i datavärlden. Det var inte så jag hade tänkt mig de sista arbetsåren.”

Denise, sjuksköterska på vårdavdelning, sjukskriven sedan 1,5 år:
”Jag blev sjukskriven efter en period med stora förändringar där jag delvis bytte arbetsplats och fick nya arbetsuppgifter. Nu har jag börjat jobba på min gamla arbetsplats igen, men inte full tid. Det går långsamt och jag blir orolig när jag glömmer och inte kan fokusera. Jag ska få gå en stresskurs nu, men det går inte att ”rehabjobba”, cheferna har det också kärvt med bemanningen. Är jag på avdelningen måste jag jobba fullt ut, alla har så mycket att göra. Men jag är rädd för att göra ett stort misstag.”

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida